Blog

WWF

“I förhistorisk tid levde jättepandan över stora delar av Kina. I dag uppskattar man att det inte finns mer än 1600 vilda pandor kvar, alla i sydvästra Kinas bambuskogar. Den huvudsakliga orsaken till att pandans överlevnad hotas är att dess livsmiljö har förstörts av människan. Det behövs fler naturreservat för att skydda de vilda pandorna. WWF arbetar för att 90 procent av pandas bambuskogar ska vara skyddade redan till 2015 och med din hjälp kan vi förverkliga detta mål” – WWF

Help me in supporting the important work that WWF are doing. Help save an animal in danger of extinction by joining their animal adoption program <3

Leave a Reply